Sevgi

Vakti geldi!…Her şey sevmek olmalı.İnsan sevmekten öteye yol olmadığını bilmeli.Sevmeden ne acılar çekildiğini anlamalı.Ben olmak isteyince nasıl yalnızlaştığını ve sevgiden mahrum kaldığını anlamalı.Acı sevememekten gelir.Eksik sevmekten, yanlış sevmekten gelir.Çünkü sevebilmek, bir olmak ve bütüne dahil olmaktır.Akışın ve işleyişin içinde olmaktır.Endişenin korkunun olduğu yerde sevmek yoktur.Sevemediği için korkar insan.Bir’in içinde olamadığı için korkar. Çünkü hep eksiktir …

Ergenlerde Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı :Adolesanlarda yaklaşık % 10-20 civarında görülen göğüs ağrıları ise psikojeniktir. Kızlarda daha sık görülür. Göğüs ağrısına baş ağrısı ve karın ağrısı eşlik edebilir. Hiperventilasyon sendromu, panik atak ve depresyon da psikojenik göğüs ağrılarına neden olabilir. Bu hastalarda fizik muayene tamamen normaldir. Anamnez ve fizik muayene önemlidir. Organik neden varlığında ileri inceleme gerekir. Ancak kardiyak kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı azdır. …

Adolesanlarda Hematolojik Sorunlar

Hematolojik sorunlar: Kanama bozuklukları, anemiler, onkolojik sorunlar olarak sınıflandırılabilir. 1. Adolesanlarda kanama bozuklukları: Kızlarda menoraji şeklindedir. Menoraji; a) von Willebrand hastalığı (VWH). VWF eksikliğinden (tip 1), anormal VWF'den (tip 2) veya VWF'nin yokluğundan (tip 3) kaynaklanır b) Diğer faktör eksiklikleri, c)Akut/kronik immün trombositik purpura. Bu uzamış kanamalar ergenlerin okul hayatlarını ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Ergen erkek çocuklarının genellikle kanamaya bağlı bulgularla acil polikliniklerine …