Adolesan astımı

Adölesan dönemi” sekonder seks karakterlerinin geliştiği, cinsel olgunlaşma ve üreme yeteneğinin edinildiği, fiziksel büyüme ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. • Adölesan dönemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10-19 yaş arası olarak kabul edilmekte olup bu dönemin dinamikleri astım açısından farklılıklar içerir . Bu farklılıkların başlıcaları, adölesanlarda başlayan “sigara içme alışkanlığı, obezite, gastroözafageal …

Çocuk hastalarda ilk diş hekimi ziyareti ne zaman olmalıdır?

Çocuğun ilk dişi sürdüğü zaman ya da en geç 1 yaşında olmalıdır. Diş gelişimi rahim içi dönemde başlar. (4.haftada, doğumdan sonra devam eder ve 20 yaş dişinin sürmesiyle ve kök gelişiminin tamamlanması ile sona erer) Diş gelişimini etkileyen faktörler ; • Genetik etkenler (organagenez-morfogenez)  • Epigenetik faktörler  • Çevresel etkenler • Konjenital etkenler (prenatal- perinatal-postnatal) TOPLAM 20 ADET SÜT …