14 Aylık Bebek Gelişimi

Miniğimiz her yeri karıştırmaya, çekmeceleri dağıtmaya başladı mı? 14 aylık oldu demektir.! Büyümenin takibinin yapılmasının düzenli aralıklarla olması önemlidir Sağlıklı bir gelişimin yalnızca iyi beslenmek ve hastalanmamak olmadığını; bebeğimizin  bedenen , ruhen ve sosyal yönden de sağlıklı olması demek olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. 14 aylık bebeğin boyu kız bebeklerde  71.3 cm, erkek bebeklerde ise, 73,4 …

Zordur BABA olmak.

BABALAR GÜNÜ  Kederin  ve sevincin en derinini  ağırbaşlılıkla  karşılayabilmek… Anne ve çocuk arasında kurulu kutsal ittifaka dahil  olabilmek ve kendini kabul ettirebilmek.  Hormonal olmayan sosyal bir statüyü devam ettirebilmek.  Yeri geldiğinde annenin ilgisizliğinde ya da kaybında ya da fiziken ve ruhen gidişlerinde  anne de , üstüne üstlük  baba da olabilmek.  Zor iştir baba olabilmek. Anneliğin …

Kanser ve ÇOÇUK

Günümüzde  tıp alanındaki başdöndürücü gelişmelerle  Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanının öneminin anlaşılması, yeni tanı yöntemleri, yeni kemoterapi modelleri, kemik iliği transplantasyonundaki gelişmeler ve destekleyici tedavi yaklaşımlarındaki ilerlemeler sağ kalım oranlarını ciddi biçimde  artırmış olup devam edegelen tüm süreçlerde hekimler ,sağlık çalışanları,hastane içi sosyal hizmetler ve eğitim kurumları  çocuk ve aile canla başla savaş vermektedir. Tepecik …

13 Aylık bebek gelişimi

Bebeğimizin izleminde ilk 12 ayı bitirmiştik. Bebeğinizin ilk 2 yılı izlem için çok önemlidir. Bedensel ve zihinsel gelişimin ileriki yıllarda da nasıl seyredeceğini gösteren tüm  parametreler bu dönemde adım adım  kendini gerçekleştirecektir.   Minik yavrunuz  tam 13 aylık oldu.  Gün be gün hızla büyüdüğü bu zamanlarda siz de onun bakımı ve gelişimi ile ilgili sürekli …

ÇOCUKLARDA MULTİSİSTEM İNFLAMATUVAR SENDROMU (MIS-C) VE COVID-19

Nisan ayı sonlarında, NewYork-Presbiteryen Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, benzer semptomlarla başvuran bir grup genç hasta fark ettiler.  Yüksek ve dirençli  ateş, belirgin bir döküntü ,ödem, karın ağrısı ,kusma ile birlikte daha nadir olsa da  nefes almada güçlük, göğüs ağrısı ya da göğüste baskı hissi , uykuya eğilim gibi bulgularında eşlik ettiğini gözlemlediler. New York, …