Sevgi

Vakti geldi!…Her şey sevmek olmalı.İnsan sevmekten öteye yol olmadığını bilmeli.Sevmeden ne acılar çekildiğini anlamalı.Ben olmak isteyince nasıl yalnızlaştığını ve sevgiden mahrum kaldığını anlamalı.Acı sevememekten gelir.Eksik sevmekten, yanlış sevmekten gelir.Çünkü sevebilmek, bir olmak ve bütüne dahil olmaktır.Akışın ve işleyişin içinde olmaktır.Endişenin korkunun olduğu yerde sevmek yoktur.Sevemediği için korkar insan.Bir’in içinde olamadığı için korkar. Çünkü hep eksiktir …

Ergenlerde Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı :Adolesanlarda yaklaşık % 10-20 civarında görülen göğüs ağrıları ise psikojeniktir. Kızlarda daha sık görülür. Göğüs ağrısına baş ağrısı ve karın ağrısı eşlik edebilir. Hiperventilasyon sendromu, panik atak ve depresyon da psikojenik göğüs ağrılarına neden olabilir. Bu hastalarda fizik muayene tamamen normaldir. Anamnez ve fizik muayene önemlidir. Organik neden varlığında ileri inceleme gerekir. Ancak kardiyak kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı azdır. …

Adolesanlarda Hematolojik Sorunlar

Hematolojik sorunlar: Kanama bozuklukları, anemiler, onkolojik sorunlar olarak sınıflandırılabilir. 1. Adolesanlarda kanama bozuklukları: Kızlarda menoraji şeklindedir. Menoraji; a) von Willebrand hastalığı (VWH). VWF eksikliğinden (tip 1), anormal VWF'den (tip 2) veya VWF'nin yokluğundan (tip 3) kaynaklanır b) Diğer faktör eksiklikleri, c)Akut/kronik immün trombositik purpura. Bu uzamış kanamalar ergenlerin okul hayatlarını ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Ergen erkek çocuklarının genellikle kanamaya bağlı bulgularla acil polikliniklerine …

Adolesan astımı

Adölesan dönemi” sekonder seks karakterlerinin geliştiği, cinsel olgunlaşma ve üreme yeteneğinin edinildiği, fiziksel büyüme ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. • Adölesan dönemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10-19 yaş arası olarak kabul edilmekte olup bu dönemin dinamikleri astım açısından farklılıklar içerir . Bu farklılıkların başlıcaları, adölesanlarda başlayan “sigara içme alışkanlığı, obezite, gastroözafageal …

Çocuk hastalarda ilk diş hekimi ziyareti ne zaman olmalıdır?

Çocuğun ilk dişi sürdüğü zaman ya da en geç 1 yaşında olmalıdır. Diş gelişimi rahim içi dönemde başlar. (4.haftada, doğumdan sonra devam eder ve 20 yaş dişinin sürmesiyle ve kök gelişiminin tamamlanması ile sona erer) Diş gelişimini etkileyen faktörler ; • Genetik etkenler (organagenez-morfogenez)  • Epigenetik faktörler  • Çevresel etkenler • Konjenital etkenler (prenatal- perinatal-postnatal) TOPLAM 20 ADET SÜT …

Çocukluk Çağı Metabolik Aciller

* Yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde daha önce sağlıklı olan bir çocuk hastada aniden gelişen klinik bulguların varlığında ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar unutulmamalıdır.  * Metabolik hastalıklarda klinik belirti ve bulgular toksik maddelerin birikimi, enerji temininde yetersizlik ve metabolik blok sonrasında oluşması engellenen ürünün kullanılamaması sonucu ortaya çıkar.  * Kan amonyak düzeyi, elektrolitler, idrar tetkiki ve …

Adolesan Dönemi beslenme sorunları

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi; fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmenin tamamlandığı bir dönemdir. Büyüme ve gelişme, adölesanlarda hızlanma gösterir ve bu dönemin sonunda erişkin hayattaki antropometrik ölçüm değerlerine ulaşılır. Adölesan dönemde büyüme ve gelişmenin hızlanması bu dönemdeki beslenme gereksinimlerini etkiler. Günlük kalorinin %10-15’i yüksek kaliteli proteinlerden, %30-35’i yağlardan ve %50-60’ı karbonhidratlardan …

Aşırı özgüven

Yanıbaşımızda ne kadar sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Yüksek özgüven sıklıkla kişilerin ulaşmayı arzuladıkları birşeydir. Hemen herkes yüksek bir özgüvene sahip olmayı hayal eder. Peki acaba aşırı özgüven de bir sorunun göstergesi olabilir mi? Özgüven kişinin kendine güvenmesi anlamına gelir. Aşırı özgüveni olan kişiler sürekli olarak gizli bir kıyas halindedirler. Kimseyi kendilerine “rakip” görmeyerek aslında herkesin onlar için …

Gece İşemesi

Fiziksel ya da psikolojik pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilen idrar kaçırma-işeme sorunları her yaştan bireyi ilgilendirebilmektedir. Gece alt ıslatma sorunu 5 yaş ve üzerindeki çocukların %15-20’sinde görülür. Gündüz işeme sorunları ise okul çağındaki her 5 çocuktan 1’inde yaşanabilir. Evlilik çağına gelmiş veya üniversitede okuyan kişiler de bile %1 oranında görülebilen idrar kaçırma sorunu 3-4 …

Çocuklarımızı itaate zorlamalı mıyız?

İyi ebeveynlik ile bağımlı ebeveyn olmak arasında ince bir çizgi bulunur. Bizim toplumumuzda genel olarak ebeveynler, çocuklarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne geçirir. Bağımlı ebeveyn olmak, çocuğa sağlıksız bir bağla bağlı olmak anlamına gelir. Ebeveyn çocuğundan ayrılmayı reddeder ya da ayrılamaz ve onun hayatı üzerinde aşırı kontrol kurmaya çalışır. Bağımlı ebeveyn çocuğuyla yaşadığı yakın ilişkinin normal …