Demokrasi ve Çocuk

Demokrasi nedir? Demokrasi bir yönetim şeklidir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, yönetimde halk tarafından seçilen kişiler vardır. Diyelim ki, sen ve dört arkadaşın bir oyun oynamak istiyorsunuz. Bazılarınız basketbol oynamayı, bazılarınız ise saklambaç oynamayı istiyor. Bunun için oylama yapmaya karar veriyorsunuz. Oylama yapmanızı, demokrasi olarak düşünebilirsin. Eğer en çok oy alan oyun oynanırsa, demokratik bir seçim yapmışsınız demektir. …

Sınav Motivasyonu

Evin içerisindeki frekans ve aile bireyleri öğrencilerin sınav performansı üzerinde etkilidir. Ebeveynleri olarak destekleyici tutumunuz çocuğunuzun sınav anındaki performansını arttıracaktır. Photo by cottonbro studio on Pexels.com Çıkan Sonuca Değil Çabaya Önem Verin Çocukların sınav esnasında süreç yerine sonuca odaklanmaları başarılarını düşürecektir. Sürece tamamen konsantre olmak başarının en büyük anahtarlarından biridir. Haliyle sizin de sonuca değil …

Çocuk ve Mitoloji

Çocuk için mitler, hem hayal güçlerini besleyerek kendi köklerini anlamalarına yardım eden hem de yaşadıkları sorunlara farklı çözüm önerileri getirerek gelişmelerini destekleyen bir disiplindir. Dünyayı doğrusal olmayan terimlerle algılayan çocuğun bakış açısından ele alındığında mitik unsurlarla örülü bir edebiyat, çocuğun kültürel değerlerini tanıyarak kendi köklerini kavramasına katkıda bulunur. Göremediklerimizi yok saymak kolay. Aslında zihnimizde kurguladıklarımız, bizlere mazinin …

Onlar bizim de çocuklarımız

Çocuklar depremin kendisinden korktukları kadar, depremin hayatlarında yol açacağı değişikliklerden, belirsizlikten ve sorunlardan da korkarlar. Sizin felaket karşısında gösterdiğiniz tepkiler, çocuğunuzun da bu olaya nasıl bir anlam vereceğini ve bu olayla nasıl başa çıkacağını belirler. Çocuklar normal zamanda da anne-babalarının endişelerinin farkındadırlar. Ama özellikle bir kriz durumunda bu konuda daha duyarlı hale gelirler. Sizi izleyip …

Sevgi

Vakti geldi!…Her şey sevmek olmalı.İnsan sevmekten öteye yol olmadığını bilmeli.Sevmeden ne acılar çekildiğini anlamalı.Ben olmak isteyince nasıl yalnızlaştığını ve sevgiden mahrum kaldığını anlamalı.Acı sevememekten gelir.Eksik sevmekten, yanlış sevmekten gelir.Çünkü sevebilmek, bir olmak ve bütüne dahil olmaktır.Akışın ve işleyişin içinde olmaktır.Endişenin korkunun olduğu yerde sevmek yoktur.Sevemediği için korkar insan.Bir’in içinde olamadığı için korkar. Çünkü hep eksiktir …

Ergenlerde Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı :Adolesanlarda yaklaşık % 10-20 civarında görülen göğüs ağrıları ise psikojeniktir. Kızlarda daha sık görülür. Göğüs ağrısına baş ağrısı ve karın ağrısı eşlik edebilir. Hiperventilasyon sendromu, panik atak ve depresyon da psikojenik göğüs ağrılarına neden olabilir. Bu hastalarda fizik muayene tamamen normaldir. Anamnez ve fizik muayene önemlidir. Organik neden varlığında ileri inceleme gerekir. Ancak kardiyak kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı azdır. …

Adolesanlarda Hematolojik Sorunlar

Hematolojik sorunlar: Kanama bozuklukları, anemiler, onkolojik sorunlar olarak sınıflandırılabilir. 1. Adolesanlarda kanama bozuklukları: Kızlarda menoraji şeklindedir. Menoraji; a) von Willebrand hastalığı (VWH). VWF eksikliğinden (tip 1), anormal VWF'den (tip 2) veya VWF'nin yokluğundan (tip 3) kaynaklanır b) Diğer faktör eksiklikleri, c)Akut/kronik immün trombositik purpura. Bu uzamış kanamalar ergenlerin okul hayatlarını ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Ergen erkek çocuklarının genellikle kanamaya bağlı bulgularla acil polikliniklerine …

Adolesan astımı

Adölesan dönemi” sekonder seks karakterlerinin geliştiği, cinsel olgunlaşma ve üreme yeteneğinin edinildiği, fiziksel büyüme ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. • Adölesan dönemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10-19 yaş arası olarak kabul edilmekte olup bu dönemin dinamikleri astım açısından farklılıklar içerir . Bu farklılıkların başlıcaları, adölesanlarda başlayan “sigara içme alışkanlığı, obezite, gastroözafageal …

Çocuk hastalarda ilk diş hekimi ziyareti ne zaman olmalıdır?

Çocuğun ilk dişi sürdüğü zaman ya da en geç 1 yaşında olmalıdır. Diş gelişimi rahim içi dönemde başlar. (4.haftada, doğumdan sonra devam eder ve 20 yaş dişinin sürmesiyle ve kök gelişiminin tamamlanması ile sona erer) Diş gelişimini etkileyen faktörler ; • Genetik etkenler (organagenez-morfogenez)  • Epigenetik faktörler  • Çevresel etkenler • Konjenital etkenler (prenatal- perinatal-postnatal) TOPLAM 20 ADET SÜT …

Çocukluk Çağı Metabolik Aciller

* Yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde daha önce sağlıklı olan bir çocuk hastada aniden gelişen klinik bulguların varlığında ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar unutulmamalıdır.  * Metabolik hastalıklarda klinik belirti ve bulgular toksik maddelerin birikimi, enerji temininde yetersizlik ve metabolik blok sonrasında oluşması engellenen ürünün kullanılamaması sonucu ortaya çıkar.  * Kan amonyak düzeyi, elektrolitler, idrar tetkiki ve …